Wettelijke vermeldingen

Juridische disclaimer – Privacy - Cookies

Deze website is eigendom van Beneens Alucon NV.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel:

Beneens Alucon NV

Stadsestraat 43

2250 Olen

Telefoon: 014/26.70.26

E-mail: privacy@beneens.be

Ondernemingsnummer: BE 0446 409 341

 

De inhoud van de website www.beneensalucon.be behoort toe aan Beneens Alucon NV of rechthoudende derden. Onder inhoud zijn onder meer begrepen product- en bedrijfsnamen, tekeningen, merken, logo’s, afbeeldingen, teksten, etc.

Deze inhoud is als dusdanig beschermd door intellectuele rechten.

De informatie die u vindt op deze website is uiteraard van algemene aard; geenszins kan deze als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aanschouwd worden aangezien deze niet is aangepast aan eventuele specifieke en/of persoonlijke omstandigheden.

Beneens Alucon NV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die ze verspreidt. Fouten in de ter beschikking gestelde informatie blijven echter mogelijk. Mocht dit het geval zijn, of mocht de informatie onbeschikbaar zijn via de website worden de grootst mogelijke inspanningen geleverd om dit te verhelpen. Beneens Alucon NV aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als gevolg van gebruik van informatie op deze website.

Teneinde ons te helpen de informatie op onze website zo correct en volledig mogelijk weer te geven, kan u uw opmerkingen steeds laten geworden aan ons bedrijf via privacy@beneens.be

Beneens Alucon NV behoudt zich het recht voor de inhoud van de website zonder enige kennisgeving aan te passen en/of aan te vullen. Op geen enkele manier kan Beneens Alucon NV aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en de daarin opgenomen informatie. Evenmin is Beneens Alucon NV aansprakelijk voor schade, rechtstreeks zowel als onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar eigen wepagina’s of pagina's van derden; ook kan onrechtstreeks worden verwezen naar deze hyperlinks. Geenszins houdt het opnemen van deze links op de website enige goedkeuring in van de (inhoud van de) pagina’s waarnaar in deze hyperlinks wordt verwezen.

Geenszins kan Beneens Alucon NV aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van (hyper)links, waaronder alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.

Privacy

De eigenaar van deze website, Beneens Alucon NV, hecht belang aan privacy in het algemeen en aan uw privacy in het bijzonder.

Persoonlijke informatie die zou worden opgevraagd via deze website wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Vanzelfsprekend worden de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevensverwerking van 08.12.1992 door ons nageleefd. Overeenkomstig deze wet beschikt u, de gebruiker van deze website, over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Dit inzage- en correctierecht kan u kosteloos uitoefenen door een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, te richten aan Beneens Alucon NV.  Bij deze aanvraag voegt u een kopij van uw identiteitskaart ter identificatie. Wij bezorgen u dan de persoonsgegevens en/of voeren de gevraagde correcties van onjuiste of onvolledige gegevens door.

Tevens kan u zich als gebruiker van deze website verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing vanuit Beneens Alucon NV. Ook hiervoor dient u een verzoek te richten aan Beneens Alucon NV.  Uw persoonsgegevens worden echter nooit doorgegeven aan derden.

Anonieme gegevens of gegevens van niet-persoonlijke aard bekomen via dat aggregatie kunnen door Beneens Alucon NV verzameld worden. Het kan dan gaan om het type browser en het besturingsprogramma dat u gebruikt, uw IP-adres, de domeinnaam waarlangs u onze website bereikt, etc.

Deze gegevens stellen ons in staat om op een permanente manier de werking van onze website af te stemmen op de gebruikers ervan.

Cookies.

Bij het raadplegen van de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden; deze worden gebruikt teneinde deze website nog meer af te stemmen op de noden van de herhaaldelijk terugkerende bezoeker. Surfgedrag op andere websites wordt niet gelogd door middel van deze cookies.

In de help-functie van uw internetbrowser kan u nagaan op welke manier u het gebruik van deze cookies kan blokkeren, hoe u een melding krijgt wanneer cookies worden geïnstalleerd en hoe u de cookies van uw harde schijf kan verwijderen.