De nieuwe verwarmingsinstallatie heeft een thermische capaciteit van 1,600 kW. De installatie maakt oververhit water van 145°C aan dat naar een ORC (Organic Rankine Cycle) wordt gestuurd. De installatie wekt hiermee 100 kWh elektriciteit per uur op. Om de flexibiliteit van het systeem te verhogen wordt er een warm-wateropslagtank toegevoegd voor thermische opslag om de piekmomenten op te vangen. Deze opstelling zorgt ervoor dat naast het opwekken van de elektriciteit voor het bedrijf, er nog voldoende restwarmte zal zijn om te voldoen aan de warmtevraag van de volledige onderneming.

 

Horizon2020 STORY: Demonstration Site by Beneens from LOPTA FILM on Vimeo.